Informatie en advies over asbest verwijderen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Asbest is een gevaarlijke stof voor de gezondheid van de mens. Asbest kun je in meerdere kleuren en structuren tegenkomen. Zo heb je hechtgebonden asbest, waarbij de stof vast zit in bouwmateriaal, zoals in golfplaten. Losgebonden asbest is het gevaarlijkst, want dan is de stof losgeraakt van het bouwmateriaal en kan het in de luchtwegen van de mens terechtkomen door inademing. Daarom moet losgebonden asbest altijd verwijderd worden door een asbestsaneringsbedrijf. Tot medio jaren negentig is asbest veel gebruikt als bouwstof in gebouwen en woningen. Sinds 1993 is het verkopen en gebruiken van asbest in bouwmaterialen verboden.

Hoe herken je asbest in je woning?

Asbestvezels zijn met het blote oog niet te zien. Alleen door middel van microscopisch onderzoek kan een gecertificeerd asbestbedrijf uitsluitsel geven of in een bepaald materiaal asbest zit. Asbest kun je in huis zowel buiten als binnen aantreffen. Golfplaten werden vaker gebruikt in schuren, schoorstenen en dakgoten. Maar ook in plafondplaten, rioleringsbuizen, stoppenkasten of het kruipluik kan asbest verwerkt zijn. Dit is alleen het geval bij een woning, die gebouwd is voor 1993.

De factoren die de kosten van asbestsanering bepalen

Heb je asbest in huis, dan moet je zelf opdraaien voor de kosten die een asbestsaneringsbedrijf je hiervoor in rekening brengt. De precieze kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Moet het asbest binnen of buiten verwijderd worden? Is er sprake van een grote hoeveelheid asbest? Om welk type, hechtgebonden of losgebonden, asbest gaat het? Hoe is het asbest bevestigd en is het verweerd?

Doe de aanvraag voor asbestverwijdering bij je gemeente

Van de gemeente waarin je woonachtig bent, heb je toestemming nodig om asbesthoudend materiaal te verwijderen. Voor je eigen veiligheid kun je hiervoor het best gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven inschakelen, die je op de website van Stichting Ascert kan vinden. Een professioneel asbestsaneringsbedrijf zal in de offerte duidelijk aangeven welke werkzaamheden verricht zullen worden. Denk hierbij aan werkzaamheden, zoals:

  • Inventarisatie asbest
  • Aanvraag sloopvergunning bij de gemeente
  • De verwijdering van het asbest zelf
  • Controlemetingen na de verwijdering

Krijg je subsidie voor het verwijderen van asbest?

Een asbestsaneringsbedrijf laten komen, is niet goedkoop, maar de overheid heeft geen subsidie voor asbestsanering. Wel is er een fonds om huiseigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdaken. De overheid stelt hiervoor twaalf miljoen euro beschikbaar. Het fonds biedt uitkomst bijvoorbeeld, wanneer een particuliere dakeigenaar niet genoeg draagkracht heeft om een eigen lening te krijgen van de gemeente. Zo kan iedere eigenaar, die een asbestdak wil verwijderen, gebruikmaken van een lening om de benodigde werkzaamheden te verrichten. Het betreft hier een lening, dus zullen deze kosten alsnog na verloop van tijd terugbetaald moeten worden aan de overheid.

Wat is het verboden van asbesthoudende daken?

Het kabinet wilde voor 2025 alle asbesthoudende daken verwijderd hebben. Het was namelijk gebleken dat asbest gevaarlijker was dan men eerst dacht. Asbesthoudende daken waren hierbij de grootste bron van asbestvezels in Nederland. De Eerste Kamer heeft echter het verbod op asbesthoudende daken afgekeurd, omdat huiseigenaren moeilijk aan het verzoek van het kabinet om asbesthoudende daken te saneren konden voldoen. De huiseigenaren hadden het geld niet om een dure sanering te laten plaatsvinden en kregen geen financiële steun van de overheid.

Biedt het afsluiten van een opstalverzekering hierbij uitkomst?

Asbestdaken werden voorheen verzekerd in de opstalverzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden bij het afsluiten van een nieuwe opstalverzekering asbestdaken niet meer in hun verzekering aan. Ook zijn er verzekeraars die asbestdaken wel verzekeren, maar tegen een flink hogere premie.

Het Fonds: een goede oplossing?

Door middel van het eerdergenoemde fonds wil de overheid proberen om een vrijwillige deelname van huiseigenaars van asbesthoudende daken te bewerkstelligen. Hier is echter ook nog kritiek op, aangezien het fonds slechts een lening aanbiedt waardoor huiseigenaren vroeg of laat het geld toch moeten terug betalen aan de overheid. Tegelijkertijd vindt men dat er aandacht besteed moet worden aan innovatieve asbestverwijderingstechnieken, die nu als ongeschikt worden bestempeld. Deze innovatie kan ook leiden tot een daling in de asbestsaneringskosten.

Hoe kan asbestsanering goedkoper gemaakt worden?

Naast innovatieve technieken is de asbestsanering ook goedkoper geworden nu de druk van de ketel is. Aangezien asbesthoudende daken niet voor 2025 verwijderd hoeven te zijn, neemt de druk op asbestsaneringsbedrijven weer af, waardoor ook de hoge prijzen kelderen. Een tweede factor dat de prijs laag kan houden, zijn de eenvoudige beschermingsmaatregelen. Organisaties, zoals de Gezondheidsraad, concludeerden dat verwijdering van asbest plaats kan vinden met eenvoudige bescherming.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws

Veel asbestkanker in provincie Zeeland; hoe kan dit?

Asbestkanker wordt ook wel mesothelioom genoemd en het is een kwaadaardige tumor

Alles wat je moet weten over bodemsanering

Asbest is een gevaarlijk materiaal voor de gezondheid van mensen. Wanneer het

Waarom asbestsanering goedkoper moet

Asbest is een gevaarlijke stof voor de gezondheid van de mens. Asbest