Informatie en advies over asbest verwijderen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

asbest verwijderen kostenWat komt er kijken bij het verwijderen van asbest? Op Kosten-Asbest.nl lees je alle noodzakelijke informatie over asbestsanering. Lees handige tips, informatie en de kosten voor het verwijderen van het asbest. Wist je al dat het een zeer groot misverstand is dat asbest altijd verwijderd moet worden? Lees het antwoord op dit soort vragen hieronder.

*Tip:

→ Asbest verwijderen? Vergelijk eerst. Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend offertes van diverse lokale specialisten.

Prijsopbouw asbest

Om je direct een beeld te geven van de kosten hebben we hieronder een overzicht gemaakt van de voornaamste kosten. De gemiddelde prijzen variëren echter wel per specialist. Daarom is het verstandig om meerdere offertes van diverse specialisten te vergelijken.

prijsopbouw-asbest

Soorten asbest

Er zijn grofweg twee soorten asbest te onderscheiden.

 • Hechtgebonden asbest verwijderen. Wanneer er sprake is van hechtgebonden asbest is het zoals reeds aangegeven niet meteen nodig om deze te laten verwijderen. De asbestvezels zitten in deze situatie namelijk stevig vast in het materiaal. Is de asbest in goede staat en wordt ze niet bewerkt? In dat geval is er geen sprake van mogelijk gevaar.
 • Wat met losgebonden asbest? Een compleet ander verhaal wordt het evenwel wanneer er sprake is van losgebonden asbest. In deze situatie zitten de asbestvezels namelijk niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan zeer eenvoudig vrijkomen met alle mogelijke gezondheidsrisico’s van dien.

Wanneer er sprake is van hechtgebonden asbest en deze zich met name in materiaal bevindt waar niets mee gebeurt is het niet nodig om dit te laten weghalen. Wanneer het asbest zich niet in materiaal bevindt bestaat het risico echter dat deze snel vrij kan komen. In deze situatie is het dan ook van belang om de asbest ofwel te laten afschermen of deze te laten verwijderen. Ben je huurder van een woning? In dat geval is het niet jij, maar wel de verhuurder van het pand die moet instaan voor de asbestverwijdering en de kosten die dit met zich meebrengt.

Kosten asbestinventarisatie

kosten asbestVooraleer er renovatie- en / of sloopwerken worden uitgevoerd moet het duidelijk zijn of er in het gebouw al dan niet sprake is van asbest. Bovendien moet eveneens bekend zijn waar het asbest zich precies bevindt en hoe de situatie is. Om dit te kunnen achterhalen is het aangewezen om een beroep te doen op een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een dergelijk bedrijf kan probleemloos aangeven hoe groot de risico’s zijn van de werkzaamheden die in de planning staan. Hoe hoger dit te verwachten risico is, des te zwaarder ook de maatregelen zullen zijn die genomen moeten worden. Lees ook: asbestinventarisatie.

In de onderstaande tabel wordt een kostenindicatie aangegeven. De prijzen kunnen van €300 tot wel €1.500 uiteenlopen. Dit komt omdat het vaak aankomt op maatwerk. Elke situatie is vaak weer anders.

Inventarisatie De prijs inclusief btw Uitleg
Visuele beoordeling op asbestverdachte materialen € 110 – € 220 Hier wordt er gekeken of er asbestmaterialen aanwezig zijn die je kunt zien met het blote oog.
Eerste asbestinventarisatie € 310 – € 420 Hier wordt er echt geïnspecteerd of er asbesthoudende materialen direct waarneembaar zijn.
Aanvullende asbestinventarisatie € 640 – € 1.550 Dit type onderzoek wordt gebruikt als er bij Type A asbestinventarisatie vermoeden wordt dat er niet direct zichtbare asbest aanwezig is.

Kosten asbest verwijderen

Als er in je huis, schuur of garage asbest is aangetroffen, weet je inmiddels om welk soort asbest het gaat. Gaat het om het verwijderen van golfplaten met asbest? Dan geldt een vierkante meterprijs. Voor een oppervlakte tot en met 50 vierkante meter kom je uit op een totaalprijs tussen de 500 en 800 euro. Daarboven kun je uitgaan van een vierkante meerprijs rond de 13 euro.

Als er asbest uit een ruimte moet worden verwijderd, kijken we naar het vloeroppervlak. De richtprijs voor 35 vierkante meter ligt tussen de 750 en 950 euro. Voor elke 10 vierkante meter komt er circa 150 euro bij.

Hieronder hebben we de prijzen voor je in een overzicht gezet:

Asbest verwijderen uit ruimte (gemiddeld): 

Ruimte tot 35 vierkante meter 1.000 euro
Ruimte tot 40 vierkante meter 1.100 euro
Ruimte tot 50 vierkante meter 1.350 euro
Ruimte tot 70 vierkante meter 1.600 euro

Asbest verwijderen uit golfplaten:

Tussen 1 & 10 vierkante meter Tussen 600 & 700 euro
Tussen 11 & 20 vierkante meter Tussen 700 & 800 euro
Tussen 21 & 30 vierkante meter Tussen 800 & 900 euro
Tussen 31 & 50 vierkante meter Tussen 900 & 1.000 euro
Meer dan 100 vierkante meter Tussen 13 & 14 euro per vierkante meter

Verwerking van asbesthoudend materiaal:

Verpakking (asbesthoudend materiaal) € 0 – € 35 (1.500 kg)
Storten € 0 – € 30 per 100 kg

asbest gevel verwijderen

 Checklist – Hoe kun je weten of er in jouw huis asbest is gebruikt?

 • Wanneer is je huis gebouwd? De duidelijkste indicatie is de leeftijd van het materiaal. Alles wat voor 1993 is gekocht en toegepast is verdacht.  Wel is het zo dat producten met los asbest – zoals vloerzeil en isolatiekoord – al vanaf 1983 niet meer verkocht mochten worden. Hechtgebonden asbest – zoals toegepast in golfplaten en plafondplaten – is vanaf 1993 verboden.
 • Kan ik asbest met eigen ogen herkennen? Asbest herkennen is lastig. Asbest zelf is wit, blauw of bruin, maar het materiaal waarin het verwerkt is, kan allerlei kleuren hebben. De kleur van het materiaal zegt dus niets. Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, maar dat is vooral bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien.
 • Wat doe ik als ik zeker wil weten dat het asbest is? Bij een oud huis is vaak niet meer te achterhalen welke producten er tijdens de bouw zijn toegepast. Gaat het om een huurhuis, check dan bij de eigenaar of verhuurder of zij weten hoe groot de kans is dat er asbest is gebruikt. Als je 100% wilt weten of er asbest in je huis zit, moet je het materiaal onder een microscoop leggen. Daarvoor kun je terecht bij een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het onderzoek kost geld, maar dan heb je wel zekerheid.
 • Verbod op asbestdaken. De overheid werkt aan een regeling om asbestdaken te gaan verbieden met ingang van het jaar 2024. Het gezondheidsrisico bij asbestdaken is groter dan bij asbest in huis, omdat de daken door weer en wind beschadigd kunnen raken. Ze slijten dus vanzelf en daardoor komen er gemakkelijk asbestvezels vrij.
 • Check hier of je in aanmerking komt voor de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken: //www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
 • Wanneer moet ik asbest écht door een specialist laten verwijderen? Dat is een goede vraag. Want elke asbest-situatie is uniek. Daarom is het ook zo verstandig om – aan de hand van onze uitgebreide vragenlijst – offertes aan te vragen bij verschillende bedrijven. Van hen krijg je eerlijk en betrouwbaar advies.

asbestsanering

Asbest in en om het huis

In huizen die voor het jaar 1993 zijn gebouwd kan op veel plekken asbest gebruikt zijn:

In het huis

 • Tussenwanden
 • Afvoerbuis en plaat onder CV-ketel
 • Stortbak, riolering en verlaagde plafonds in toilet
 • Vensterbanken en aftimmering onder kozijnen
 • Schouw en rookgaskanaal
 • Aftimmering meterkast
 • Aftimmering zolder
 • Vloerbedekking, vloerzeil, vloertegels (vooral in keukens en op trappen)
 • Pakkingen en ventilatiekanaal van geiser

Om het huis

 • Plaatmateriaal voor dak, dakkapel en dakraam
 • Buis en kap van schoorsteen
 • Schuur, garage-dak of overkapping van (golf)plaat
 • Gevelpanelen onder kozijn
 • (Asbesthoudende) kit, coating en lijmen
 • Balkon en privacy-schermen (in flats of portiekgebouwen)
 • Bloembakken van asbestcement

Waarom is asbest eigenlijk zo gevaarlijk?

Asbest is schadelijk wanneer je de microscopische vezels inademt. Als je over een langere periode blootgesteld wordt aan asbestvezels, kan dat leiden tot chronische ziekten zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Vaak met dodelijke afloop. Daarom is sinds 1 juli 1993 het gebruik van asbest verboden.

Echter: vóór die tijd is asbest heel veel toegepast in woningen en gebouwen. Bijvoorbeeld in de vorm van asbestcement voor dakbedekking, spuitasbest, in vinylvloertegels, als isolatiemateriaal rond leidingen en brandwerend materiaal rondom cv-ketels.

Het risico op kanker hangt af van de totale hoeveelheid asbest die je tijdens je leven inademt. De Gezondheidsraad schatte in 2010 dat in Nederland jaarlijks zo’n 1.300 mensen aan een ziekte door asbest overlijden. Voor de meeste mensen is het risico gelukkig heel klein. Maar toch is het verstandig om voorzichtig te zijn met asbest en jezelf en anderen niet onnodig aan asbest bloot te stellen. Vandaar ook de strenge regels rondom het verwijderen ervan uit de (woon)omgeving.

Veel gestelde vragen

 1. In welke gevallen mag je asbest laten zitten? Asbest hoeft niet altijd te worden verwijderd. Dat geldt overigens alleen voor hechtgebonden asbest. Bij dit soort asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Is deze asbest in goede staat en wordt ze niet meer verder bewerkt? In dat geval is er geen gevaar voor het loskomen van de schadelijke vezels. Bij losgebonden asbest – zoals toegepast in vinylzeil, brandwerende kleding, afdichtingskoord, isolatieplaten en spuitasbest  – zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal, komen zeer eenvoudig vrij en zijn dus zeer schadelijk.

 2. In welke gevallen mag ik asbest zelf verwijderen? In verschillende gevallen is het wettelijk toegestaan om de aanwezige asbest in je huis zelf te verwijderen. Dit zorgt er voor dat je niet verplicht bent om een beroep te doen op een gecertificeerd bedrijf. Je dient er echter altijd rekening mee te houden dat het verwijderen van asbest niet risicoloos is. Het is bijgevolg altijd noodzakelijk om beschadiging van het materiaal te voorkomen. In de geldende voorschriften wordt duidelijk kenbaar gemaakt wanneer je zelf de aanwezige asbest kan en mag verwijderen en wanneer je verplicht bent om een gecertificeerd bedrijf onder de arm te nemen. Om asbest te verwijderen heb je toestemming nodig van de gemeente. Ga daarvoor naar www.omgevingsloket.nl om je aan te melden. Mag je van de gemeente zelf het asbest uit je huis of schuur verwijderen? Zorg dan dat je je goed voorbereid, draag beschermende kleding en pak het materiaal goed in. Informeer bij de gemeente of zij gratis beschermende kleding aanbieden en plastic om het asbest in te verpakken. Bedenk dat verkeerd verwijderen gevaarlijker dan laten zitten. Twijfel je (nog) over zelf verwijderen? Vraag dan in ieder geval offertes op om de juiste afweging te kunnen maken.

 3. Hoe gaat asbest verwijderen nu precies in z’n werk? Een asbest-specialist legt het graag aan ons uit: “Als het asbest zich in een af te schermen ruimte binnenshuis bevindt, gebruiken we de containment-techniek. De ruimte waarin het asbest zich bevindt, schermen we volledig af van de rest van het huis of het gebouw. We maken als het ware een ‘ruimte in een ruimte’. Vervolgens maken we die ruimte geheel luchtdicht. Door met luchtdrukapparatuur onderdruk in deze ruimte te maken, zorgen we dat eventueel vrijkomende asbestdeeltjes niet uit de ruimte kunnen ontsnappen. Alleen gespecialiseerde medewerkers met beschermende pakken mogen – via een drietraps-sluis – de ruimte in om het asbest te verwijderen. Daarna maken we zeer grondig schoon en doen we een vrijgavemeting om aan te tonen dat de ruimte asbest-vrij is en weer veilig gebruikt kan worden.” “Als de asbesthoudende materialen zich in de open lucht bevinden – denk bijvoorbeeld aan daken met asbest golfplaten of gevelplaten met asbest erin – kiezen we voor de openlucht-techniek. We verwijderen het materiaal heel voorzichtig en nauwkeurig. Met puntafzuigers proberen we te voorkomen dat er asbestdeeltjes door de lucht gaan zweven. We verpakken het asbest volgens de strengste richtlijnen en voeren het zo snel mogelijk af. Ter controle laten we door een onafhankelijk laboratorium een visuele inspectie doen.” “We hebben soms ook te maken met asbestmateriaal op plekken in gebouwen of huizen waar we heel slecht bij kunnen. Het gaat dan meestal om buizen die met asbesthoudend isolatiemateriaal bewerkt zijn. In dat geval gebruiken we de couveusetechniek. De naam zegt het al: we maken een flap met een binnenzak en plakken die om het materiaal heen. Vervolgens halen we – binnen de zak – met beschermende handschoenen het isolatiemateriaal van de buis af.”

 4. Wat gebeurt er met het asbest? Het ingezamelde asbest wordt zorgvuldig gestort op speciale stortplaatsen. Er zijn op dit moment nog geen andere manieren om het veilig te verwerken, verbranden kan bijvoorbeeld niet. In 2016 ging 355 miljoen kilo asbest naar zo’n speciale stortplaats.

Bespaartips

Het verwijderen van asbest is best wel een aanslag op je portemonnee. Hieronder enkele tips om de kosten beperkt te houden:

 • Zelf het asbesthoudend materiaal afvoeren. In overleg met het bedrijf dat de asbest verwijderd, kun je ervoor kiezen om het asbesthoudend materiaal zelf af te voeren. Pak het materiaal dan wel heel goed in. Bijvoorbeeld met stevig landbouwplastic. Check bij de gemeente waar en hoe je het asbest het beste kunt aanleveren. Gaat het om losgebonden asbest (zie uitleg hierboven)? Dan moet je een vergunning aanvragen.
 • Kijk goed naar de voorrijkosten. De meeste bedrijven rekenen voorrijkosten van tussen de vijftig cent en een euro per kilometer. Hou daar dus rekening mee met de keuze van het bedrijf en ga wanneer mogelijk voor een bedrijf dicht in de buurt. Zij zijn ook nog eens beter op de hoogte van de plaatselijke regels en dat kan veel tijd en energie sparen in de voorbereidingsfase.
 • Sluit je aan bij een collectief. Woon je in een wijk die opgetrokken is uit dezelfde bouwmaterialen. Dan is de kans groot dat je allemaal hetzelfde asbestprobleem hebt. Inventariseer of je de asbestverwijdering met meerdere buren kan doen. Dat maakt dat je een mooie onderhandelingspositie hebt en de kosten per huis flink kunnen zakken.
 • Je kunt je ook aansluiten bij de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Zij bieden een platform aan woningeigenaren met asbestdaken. Om samen sterk te staan tegenover de overheid en informatie en ervaringen te verzamelen en te delen.
 • Subsidie voor bedrijven. Maakt jouw asbest schuur deel uit van een bedrijf? Check dan of je subsidie kunt aanvragen om een deel van de verwijderingskosten te dekken.

asbest platen verwijderen

Waarom Kosten-Asbest.nl?

Het is nooit leuk – eigenlijk altijd een tegenvaller – als je asbest ontdekt en het moet verwijderen. Wij helpen je graag met onze deskundigheid:

 • 120 asbest-specialisten verzameld op één site. Geselecteerd op hun staat van dienst en bewezen topservice.
 • Je bent zeker van een goede prijs én goede kwaliteit. Plus: je opdracht is (ook letterlijk!) in veilige en vakkundige handen.
 • Je bespaart tijd: met één klik vraag je 6 offertes aan. Wij hebben de voorselectie al voor je gedaan.
 • Een offerte aanvragen is simpel: wij vragen, jij geeft antwoord.
 • Je hebt de zekerheid dat je geen belangrijke informatie vergeet. En dus niet achteraf met onvoorziene kosten wordt geconfronteerd.
 • Je hebt binnen een aantal werkdagen al een reactie op je aanvraag.

Asbest offertes vergelijken

Aangezien het om maatwerk gaat is het verstandig om offertes te vergelijken. Door te vergelijken kun je tot wel 30% op de kosten besparen van asbestverwijdering. Vergelijk vrijblijvend in een keer offertes via onze website en doe je voordeel! Geheel gratis en vrijblijvend.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

Veel asbestkanker in provincie Zeeland; hoe kan dit?

Asbestkanker wordt ook wel mesothelioom genoemd en het is een kwaadaardige tumor

De 6 beste bespaartips voor asbestverwijdering in 2021

Asbest in en om je huis kan levensgevaarlijk zijn. In bepaalde gevallen

5x Valkuilen + veel gemaakte fouten asbest

Als jij asbest aantreft in jouw woning, dan ben je wettelijk verplicht