Informatie en advies over asbest verwijderen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

asbestosVeel mensen die te maken krijgen met asbest in een woning die ze hebben aangekocht zullen merken dat het verwijderen van de asbest een behoorlijk dure aangelegenheid kan zijn. Omdat lang niet iedereen zomaar dit geld voor handen heeft is het niet meer dan normaal dat er wordt onderzocht of er mogelijks subsidies voor verkregen kunnen worden. Helaas is dat in Nederland een complexe kwestie. In principe zijn de meest gunstige subsidies voor asbest namelijk voorbehouden voor bedrijven en niet voor particulieren. Wil je hier graag meer over weten? Twijfel dan niet langer en ontdek alles over de subsidies die voor asbest verwijderen worden toegekend in dit artikel.

*Tip:

→ Wat kost asbestverwijdering? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van diverse lokale specialisten.

Subsidie asbest voor particulieren

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar de subsidie die voor asbest verwijderen kan worden toegekend voor particulieren. In principe is dit er slechts één. Het betreft de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Let op, de subsidie wordt pas ingevoerd op 1 januari 2016 en is in 2015 nog niet van toepassing. Deze regeling is er niet alleen voor particulieren, maar tevens voor bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De Nederlandse overheid voorziet voor de subsidieregeling een bedrag van zo’n 10 miljoen euro op jaarbasis.

Wat met de subsidie voor bedrijven?

Bovenstaande maakt reeds duidelijk dat de subsidieregeling voor particulieren bijzonder beperkt is. Sterker nog, in 2015 is ze in principe nog onbestaande. Voor bedrijven geldt evenwel het tegendeel. Zij kunnen met name rekenen op verschillende fiscale tegemoetkomingen. We zetten deze verschillende subsidies met betrekking tot het verwijderen van asbest voor bedrijven graag even voor jou op een rijtje:

  • Fiscale regeling voor vervangen van asbestdaken

Heb je een bedrijf en wil je als onderneming een stal, loods, schuur of misschien wel een kantoor asbestvrij maken? In dat geval zijn er twee soorten fiscale regelingen waar je op kan rekenen. We onderscheiden op dit vlak de zogenaamde milieu investeringsaftrek (de MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Het bestaan van beide regelingen zorgt er voor dat een niet onaanzienlijk deel van de investering die nodig is om asbest te verwijderen kan worden teruggevorderd.

  • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De subsidieregeling die vanaf 2016 wordt voorzien voor particulieren voor het verwijderen van asbestdaken bestaat vandaag de dag reeds voor bedrijven. Zij kunnen nu dus al een bepaald stukje van de kostprijs voor het verwijderen van asbest uit daken terugkrijgen.

  • Subsidie asbest verwijderen + zonnepanelen

De Nederlandse overheid kiest er niet alleen voor om bedrijven de mogelijkheid te bieden om een deel van de investering in asbest verwijderen terug te krijgen, daarnaast wordt er nog een aanvullende subsidie voorzien voor het plaatsen van zonnepanelen. Op deze manier kan je als bedrijf niet één, maar wel twee keer profiteren en blijft het vereiste kostenplaatje ten allen tijde binnen de perken.

  • Provinciale subsidie voor asbest verwijderen

Naast bovenstaande konden agrariërs lange tijd in tien provincies genieten van de subsidie “Asbest eraf, zonnepanelen erop!”. Onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst 75 procent van de asbestdaken eigendom zijn van agrarische bedrijven. Let wel, om in aanmerking te komen voor de subsidies voor agrariërs dienen niet alleen de asbestdaken te worden vervangen, bovendien moeten er daken voorzien worden met zonnepanelen. Deze subsidie of regeling was van kracht tot 1 september 2015, maar er gaan stemmen op om ze terug in te voeren. Het verwijderen van asbest blijkt zonder de subsidie voor de meeste agrariërs immers niet haalbaar.

Verbod op asbestdaken

Het is inmiddels wel bekend dat er tegen 2024 in Nederland een algemeen verbod van kracht zal zijn met betrekking tot asbestdaken. Dit wil zeggen dat er geen asbesthoudend materiaal meer in het dak mag zijn terug te vinden dat in contact staat met de buitenlucht. Een bekend voorbeeld zijn bijvoorbeeld de golfplaten of dakleien. Het zijn de eigenaars van de woning zelf die er voor verantwoordelijk zijn dat het asbest wordt verwijderd. Omdat dit op het eerste zicht financieel voor veel gezinnen moordend is werd er voor gekozen om hier met ingang van 2016 een speciale subsidie voor te voorzien. De subsidie beschikt evenwel over een plafond van 10 miljoen euro op jaarbasis waardoor het bijzonder belangrijk is om deze tijdig aan te vragen wil je niet op een net stuiten van de overheid.

Asbest verwijderen zonder subsidie

De Nederlandse overheid heeft duidelijk gesteld dat de subsidie voor asbest verwijderen voor particulieren uitsluitend van toepassing is op asbesthoudend materiaal in de daken. Wanneer er zich asbest bevindt in andere delen een woning of een aanpalend gebouw zal je aldus zelf moeten instaan voor de kosten die gemaakt dienen te worden om ze te verwijderen. De vraag die veel mensen zich dan meteen stellen is of dit wel een haalbare kaart is. Asbest verwijderen zonder subsidies blijkt in de praktijk namelijk vaak een zeer zware, financiële klus te zijn. Helaas bestaat er voor deze situatie vandaag de dag nog geen sluitende, financiële ondersteuning.

Extra subsidies voor asbest in de toekomst?

Na het lezen van bovenstaande mag het inmiddels duidelijk zijn dat er slechts een beperkt aantal subsidies voor particulieren bestaan met betrekking tot het verwijderen van asbest. Het is dan ook niet meer dan logisch dat veel mensen willen afwachten tot de komende jaren om een oplossing te voorzien voor hun asbest probleem. De kans bestaat namelijk dat de Nederlandse overheid in de komende jaren verplicht zal zijn om een betere financiële ondersteuning te bieden aan mensen die over een dak met asbesthoudend materiaal beschikken.

De nieuwe regeling vanaf 1 januari 2016 is reeds een goed begin, maar het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld dient te worden verdeeld onder niet alleen particulieren, maar ook bedrijven. De kans bestaat dan ook dat deze naar het einde van het jaar toe ontoereikend blijkt. Hoe dan ook, beschikt je huis over een dak met asbesthoudend materiaal en wil je deze op zo financieel toegankelijke wijze laten verwijderen? In dat geval zal de asbest subsidie vanaf 1 januari 2016 sowieso reeds een interessante financiële tegemoetkoming bieden. Op deze manier wordt het verwijderen van een asbest op financieel vlak toch een stuk toegankelijker, zelfs voor mensen die slechts een beperkt budget voor handen hebben.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

Asbestverwijdering helemaal niet meer nodig?

Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen met vezelstructuur, die je

Alle daken asbestvrij in Nederland: een droom of werkelijkheid?

Asbest is een verzamelnaam voor zes natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Voor

6x Tips asbest laten verwijderen

Als jij asbest hebt aangetroffen op jouw erf en je hebt een