Subsidie asbest verwijderen

Checklist - subsidie aanvragen voor je asbestdak

Subsidie asbest verwijderen

Iedereen kan subsidie aanvragen voor het verwijderen van (een) asbestdak(en). Deze landelijke regeling is van kracht sinds 1 januari 2016 en geldt voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

De aanvragen lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Voorwaarde is wel dat je de asbestsanering laat doen door een gecertificeerd asbestbedrijf.

*Tip: → Asbest verwijderen? Vergelijk eerst. Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend offertes van diverse lokale specialisten.

1. Wie mag de aanvraag doen?

Je mag alleen subsidie aanvragen als jij ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Je moet het asbest dan wel laten verwijderen door een gecertificeerd asbest-saneringsbedrijf.

Dit geldt voor alle groepen die voor de subsidie in aanmerking komen: particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden. Je mag een asbestsanering niet (laten) uitvoeren zonder een inventarisatie door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Zo’n bedrijf stelt vast wat het totale aantal vierkante meters asbestdak is op jouw adres.

1.1 Asbest subsidies particulieren

De belangrijkste veranderingen met betrekking tot het verwijderen van asbest zijn in het leven geroepen voor particulieren. Bedrijven werden op dit vlak dan ook reeds eerder goed ondersteund. Voor particulieren geldt dat er vanaf 1 januari 2016 een subsidie wordt voorzien genaamd “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken”. Zoals de naam reeds laat vermoeden dient het asbesthoudend materiaal zich in het dak te bevinden waardoor het in contact staat met de buitenlucht. Deze subsidie beschikt evenwel over een plafond van 10 miljoen. Op het eerste zicht lijkt dit misschien afdoende te zijn, maar dat wordt een ander verhaal wanneer duidelijk wordt dat de subsidie niet alleen geldt voor particulieren, maar ook bedrijven en non-profitorganisaties hier een beroep op kunnen doen. Het wordt dan ook aangeraden om de subsidie zo snel mogelijk aan te vragen om zeker te zijn van een financiële tegemoetkoming.

1.2 Wat met de subsidies voor agrariërs?

In tien provincies in Nederland bestond er tot 1 september 2015 een subsidie voor agrariërs met betrekking tot het verwijderen van asbest. Deze subsidie kwam er nadat een onafhankelijk onderzoek had aangetoond dat 75 procent van de asbestdaken eigendom was van agrarische bedrijven. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moesten de agrariërs evenwel hun bestaande asbestdak laten vervangen door een dak met zonnepanelen. Deze regeling verliep op 1 september 2015, maar er gaan momenteel stemmen op om ze terug in te voeren in 2016. Of dit ook daadwerkelijk doorgevoerd zal worden is evenwel nog maar de vraag. Het klopt immers inderdaad dat het voor agrariërs vaak onmogelijk is om de kosten voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal zelf te dragen, maar daar tegenover staat dat ook de Nederlandse overheid schijnbaar niet meer staat te springen om deze gigantische kost op zich te nemen.

2. Tot wanneer kun je de subsidie aanvragen?

De subsidieregeling is geldig voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Je asbestdak(en) moet(en) uiterlijk op de sluitingsdatum van de subsidieregeling verwijderd zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar is het niet. Vraag dus nú al offertes aan. Zo ben je zeker dat deze gunstige regeling niet aan je voorbij gaat. De subsidie mag oplopen tot maximaal € 25.000 per adres.

3. Wat is een asbestdak volgens de subsidieregeling?

Je komt alleen maar in aanmerking voor subsidie als het specifiek gaat om asbest dat is toegepast in daken die in contact staan met de buitenlucht. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest. De verwering van dit materiaal zorgt voor verspreiding van asbestvezels in de leefomgeving en is daarmee enorm schadelijk. Helaas betekent dit wel dat ander asbestmateriaal niet voor subsidie in aanmerking komt. Zoals bijvoorbeeld dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal!

4. Verplichte informatie op de factuur bij de subsidieaanvraag

Wat moet er zeker op de factuur staan die je meestuurt met de subsidieaanvraag? Noteer altijd het adres waarop het asbestdak verwijderd is, ook al is dat adres hetzelfde als het factuuradres.

Er moet duidelijk op staan dat het gaat om het verwijderen van een asbestdak. Alleen maar een verwijzing naar golfplaten is dus niet voldoende. De factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor je heeft geregeld of laten regelen. Noteer ook duidelijk het aantal verwijderde vierkante meters aan asbestdak.

Laat het overige asbestmateriaal dat ook verwijderd is – zie punt 3 hierboven! –  apart op de factuur zetten, zodat duidelijk is voor welk bedrag je subsidie aanvraagt. Laat strekkende meters aan asbesthoudende nokstukken en windveren omrekenen naar vierkante meters. Want alle kleine beetjes helpen!

5. Aanmelding in het  Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).  Vanaf 1 maart 2017 is deze registratie verplicht gesteld. Als het asbestsaneringsbedrijf dat niet heeft gedaan, wordt je subsidieaanvraag niet in behandeling genomen. Op de website www.ascert.nl zijn de gecertificeerde bedrijven per regio terug te vinden. (Isa, dit is een externe link, maar weet niet of jij dit soort linken juist wel of niet wilt)

6. Wanneer moet je de subsidieaanvraag doen?

Je doet de aanvraag voor de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak. Deze 6 maanden gaan in op de (inspectie)datum die genoteerd op het vrijgavecertificaat van de sanering. De subsidie zal worden uitbetaald op jouw eigen bankrekeningnummer.

Overheden komen alleen in aanmerking komen voor de subsidieregeling wanneer zij de sanering betaalt vanuit het gemeente- of provinciefonds. Wanneer zij een asbestdak verwijderen uit hoofde van hun wettelijke taak, krijgen zij daarvoor een ander soort uitkering van het het Rijk.

Wil je weten of asbestkosten fiscaal aftrekbaar zijn?
Lees dan hier verder: asbestkosten fiscaal aftrekbaar.

Vergelijk de prijzen

Omdat het om maatwerk gaat kunnen de prijzen van asbest verwijderen aanzienlijk verschillen per specialist in jouw regio. Het beste wat je kunt doen is meerdere offertes vergelijken zodat je beter inzicht krijgt in de kosten. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.