Subsidie asbest drukt de kosten?

Subsidie asbest drukt de kostenGedurende een lange tijd was het zo dat uitsluitend bedrijven konden rekenen op een subsidie voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand dat ze hadden aangekocht. Tegenwoordig is dat in bepaalde gevallen nog steeds zo, maar er is een uitzondering. Wist je namelijk dat je nu ook als particulier een subsidie kan ontvangen? Dit is zo voor het geval je te maken hebt met een asbestdak. Voor het verwijderen van deze asbesthoudende materialen en bijgevolg het oplossen van de asbestdaken heeft de Nederlandse overheid een niet onaanzienlijk budget voorzien. Op deze pagina geven we je graag aan op welke manier deze subsidie de kosten voor jouw asbest gerelateerd project kan drukken.

*Tip:

→ Wat kost asbestverwijdering? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van diverse lokale specialisten.

Geldt er een subsidie voor het verwijderen van alle asbesthoudende materialen?

In eerste instantie is het belangrijk om te begrijpen in welke omstandigheden je als particulier een subsidie kan verkrijgen voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Het is namelijk, ook na de recente wijzigingen helemaal niet zo dat dit geldt voor alle situaties. Onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd hebben aan het licht gebracht dat vooral asbestdaken een structureel probleem kunnen vormen voor de gezondheid van de mens. Omwille van deze reden lijkt de overheid zich nu vooral daar op te gaan focussen. Voor het verwijderen van een asbestdak kan er tegenwoordig door jou als particulier dan ook een subsidie worden verkregen. Hoeveel deze bedraagt en wat de voorwaarden zijn vertellen we later op deze pagina.

Bovenstaande zorgt er voor dat er op moment van schrijven ook heel wat zaken uitgesloten worden voor wat het ontvangen van een subsidie voor het verwijderen van asbest betreft. Het kwam vroeger bijvoorbeeld ook niet zelden voor dat er voor werd gekozen om asbest onder de vloerbekleding te plaatsen of wat te denken van het verwijderen van asbest uit de spouwmuur? In al deze gevallen zal je zelf voor het kostenplaatje moeten opdraaien en is er (tot dusver) nog geen subsidie waar je aanspraak op kan maken. Dat lijkt op het eerste zicht vervelend, maar de hoogste kosten worden toch meestal betaald voor het verwijderen van een asbestdak. Hier valt dus wel een structureel, financieel voordeel mee te behalen.

De subsidie voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren

De subsidie voor het verwijderen van asbestdaken is er gekomen omdat de Nederlandse overheid heeft besloten om asbestdaken per 2024 te verbieden. Het kan immers gebeuren dat door de jaren heen het asbestdak wordt aangetast door de weersomstandigheden of gewoon slijtage waardoor asbestvezels in de open lucht terecht kunnen komen. Deze vezels zijn zeer schadelijk voor de gezondheid van de mens waardoor de overheid dit logischerwijs koste wat het kost wil voorkomen. Omdat de Nederlandse overheid begrijpt dat het niet zomaar voor iedereen financieel mogelijk is om alle kosten met betrekking tot het slopen en vervangen van een asbestdak zelf te dragen heeft men er voor gekozen om een subsidie in het leven te roepen. Deze subsidie wordt toegekend per vierkante meter en uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn de volgende:

  • Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 4,50 euro per vierkante meter.
  • Het maximale bedrag dat kan worden uitbetaald ligt per adres op 25.000 euro.
  • Het geïnventariseerde asbestdak dient over een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter te beschikken.
  • Je dient er rekening mee te houden dat het verwijderen van asbest uit het dakbeschot niet in aanmerking komt voor de subsidie.

Let op, de algemene voorwaarden met betrekking tot het verwijderen van asbest blijven van toepassing. Dit betekent dat je als particulier zelf niet meer dan 35 vierkante meter aan hechtgebonden asbest zelf mag verwijderen en bovendien dient er altijd verplicht een passende asbestinventarisatie te gebeuren. Het spreekt voor zich dat ook hier de nodige kosten aan verbonden zijn.

Welke impact heeft de subsidie nu op het verwijderen van een asbestdak?

Om een goed beeld te hebben van de impact die de subsidie voor het verwijderen van een asbestdak precies heeft is het in eerste instantie belangrijk om te kijken naar de verschillende kosten die in deze situatie in rekening worden gebracht. De kosten hebben niet alleen betrekking tot het verwijderen van de materialen, want wat bovendien ook te denken van de asbestinventarisatie die eerst moet worden uitgevoerd? Hiervoor worden de volgende kosten aangerekend:

Type asbestinventarisatie Gemiddelde kostprijs
Type A asbestinventarisatie Gemiddeld zo’n 375 euro
Type B asbestinventarisatie Gemiddeld tussen de 675 & 1.525 euro

Buiten deze kostprijs moet er uiteraard ook nog rekening worden gehouden met de extra kostprijs die wordt aangerekend voor het daadwerkelijk verwijderen van de asbest. Deze prijs is onderhevig aan het aantal vierkante meter aan materiaal welke moet worden verwijderd. Bij een oppervlakte tot 35 vierkante meter ligt de kostprijs bijvoorbeeld gemiddeld rond de 30 euro. Is er sprake van 50 vierkante meter, dan daalt de prijs per vierkante meter reeds naar zo’n 28 euro per vierkante meter. Bij 70 vierkante meter is er sprake van een gemiddeld prijskaartje van zo’n 25 à 26 euro per vierkante meter.

Concreet betekent bovenstaande dat, gezien het bedrag van 4,50 euro per vierkante meter de besparing in het beste geval zo’n kleine 20 procent kan bedragen. Dit lijkt interessant, maar dan wordt er nog geen rekening gehouden met onder meer de kostprijs van de asbestinventarisatie evenals het aanschaffen en laten plaatsen van de nieuwe materialen waaruit het dak moet bestaan. In de praktijk betekent dit dat de financiële bijdrage die middels de subsidie wordt gerealiseerd verwaarloosbaar is.

Wat met de subsidie voor bedrijven?

Bovenstaande volstrekt zich eigenlijk in min of meer dezelfde mate voor bedrijven. Toch ligt het werkelijke voordeel bij bedrijven een behoorlijk stuk hoger door de fiscale regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Het betreft hier onder meer de MIA en VAMIL evenals de combinatieregeling. De MIA regeling alleen al maakt het mogelijk om tot wel 36 procent extra voordeel te kunnen verkrijgen. Bovendien maakt de VAMIL het mogelijk om tot 75 procent van de investeringen af te kunnen schrijven op eender welk ogenblik. In de praktijk zorgt dit er voor dat het verwijderen of laten vervangen van een asbestdak voor bedrijven altijd financieel heel wat interessanter en voordeliger uitvalt dan voor particulieren het geval is.

Lees ook over de subsidie van kunstof kozijnen.

Vergelijk de prijzen

Omdat het om maatwerk gaat kunnen de prijzen van asbest verwijderen aanzienlijk verschillen per specialist in jouw regio. Het beste wat je kunt doen is meerdere offertes vergelijken zodat je beter inzicht krijgt in de kosten. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.