Informatie en advies over asbest verwijderen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen met vezelstructuur, die je in de natuur vindt. Asbest is een Griekse term, dat onverwoestbaar betekent. En juist deze eigenschap heeft ervoor gezorgd dat er veel met asbest gebouwd is. Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw kwam aan het licht dat asbest schadelijk is voor de gezondheid, wanneer het in de luchtwegen van mensen terechtkomt. Mede daarom is de overheid een campagne begonnen om alle asbestdaken binnen een bepaalde periode verwijderd te hebben. In juni 2021 kwam er echter een verrassend resultaat uit een onderzoek naar asbest, waardoor de vraag rijst is asbestverwijdering eigenlijk nog wel nodig?

Het onderzoek van Arcadis

Ingenieursbureau Arcadis heeft een vijfjarig onderzoek gedaan naar asbest. Uit dit onderzoek blijkt dat asbestvezels in de grond op natuurlijke wijze afbreken. Dit houdt in dat bodemsanering in sommige gevallen helemaal niet meer noodzakelijk is. Op dit moment wordt bij bodemvervuiling met asbest de hele grond op vervuilingen gezeefd, afgevoerd en gestort, waarbij de asbest chemisch wordt verwerkt. Asbest kan echter met mate in de bodem blijven, omdat het toch door de natuur wordt afgebroken.

Nieuwe visie

Dat asbest in de bodem afbreekt, is niet heel vreemd, wanneer je bedenkt dat asbest zelf een natuurlijk mineraal is. De visie van Arcadis is wel vernieuwend, wanneer wordt aangetoond dat deze afbraak relatief snel is. De onderzoekers van het ingenieursbureau plaatsten asbestvezels voor hun onderzoek in de bodem op verschillende dieptes. Ook werden er meerdere bodemsoorten uitgetest. De meest voorkomende asbestsoort in Nederland, de chrysotiel, werd na 1, 3 en 5 jaar opgegraven om te kijken hoe ver de vezels al afgebroken waren. Na vijf jaar waren maar liefst veertig procent van de vezels al vergaan. Dit percentage werd bepaald door de zuurgraad van de grond, de aard van het leven in de bodem en de activiteit hiervan.

Niet noodzakelijk verdwenen

Een laatste factor die de afbraak van asbest bepaalde, was de vraag wat er onder afbraak werd verstaan. Het kwam namelijk voor dat sommige asbestvezels niet werden afgebroken in die zin dat ze uit de bodem verdwenen waren. Van sommige vezels werd de chemische samenstelling dusdanig gewijzigd dat ze wel nog in de bodem aanwezig waren, maar niet langer schadelijk waren voor mens en dier.

Natuurgebieden een pre

Wanneer er asbest gevonden wordt in de bodem, waar veel natuurgebied is of veel monumentale bomen staan, dan is natuurlijke asbestafbraak een optie. Maar ook op plekken waar asbestdaken zich bevinden, zou natuurlijke afbraak een mogelijkheid kunnen zijn. In dit geval spreekt men van de zogenaamde lekzone, waar asbest op de grond is gevallen onder het dak. Nu wordt er vaak gekozen om dit gebied rondom het huis te saneren, maar natuurlijke afbraak is hier zeer zeker ook een optie. Een derde plek waar natuurlijke afbraak kan plaatsvinden is in bermen langs de zogenaamde asbestwegen. Asbestwegen zijn ontstaan als resten uit asbestfabrieken, die als wegverharding gebruikt werden. Deze wegen zelf dienen gesaneerd te worden, maar stukken die in de wegbermen terecht zijn gekomen, kunnen via natuurlijke afbraak verwijderd worden.

Asbestdaken en andere materialen met asbest

Het onderzoek van Arcadis opende nieuwe mogelijkheden wat betreft asbest in de bodem, maar rept met geen woord over de asbesttoepassingen in huis. Daaruit kan geconcludeerd worden dat asbestverwijdering op deze zaken nog gewoon van toepassing is, omdat het een risico vormt voor je gezondheid. Asbest in hechtgebonden vorm is natuurlijk niet schadelijk voor je, maar wanneer dit omliggende materiaal aangetast wordt en asbest vrij komt, dan kunnen de vezels in je luchtwegen terechtkomen en ziektes veroorzaken. Dit moet je voor zijn door meteen actie te ondernemen, wanneer je al het vermoeden hebt dat er asbest in je huis zit.

Hoe gaat asbestverwijdering in zijn werk?

Wanneer je denkt asbest in je woning aangetroffen te hebben, dan dien je eerst experts in te schakelen die een uitgebreid onderzoek doen naar de plekken in huis waar je asbest hebt. Dit inventarisatierapport dien je naderhand aan het asbestsaneringsbedrijf te overhandigen, zodat zij weten waar ze moeten zijn voor de verwijdering. Asbest kun je ook zelf verwijderen, wanneer het een oppervlakte betreft van minder dan 35 vierkante meter. Boven de 35 vierkante meter moet je altijd een bedrijf inschakelen. Vergeet nooit bij je gemeente een melding van je asbest verwijdering te maken om hoge boetes te voorkomen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws

5x Valse vooroordelen asbest

Vermoed jij dat er asbest in je woning aanwezig is? Dan is

Vertraging verwijdering asbestdaken verklaren

Wat vroeger gebruikt werd als een perfecte grondstof om mee te bouwen,

Alles wat je moet weten over bodemsanering

Asbest is een gevaarlijk materiaal voor de gezondheid van mensen. Wanneer het