Informatie en advies over asbest verwijderen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wat vroeger gebruikt werd als een perfecte grondstof om mee te bouwen, wordt nu gezien als een gevaarlijke stof die men beter kwijt dan rijk is. Hier wordt natuurlijk gesproken over asbest. Deze delfstof bestaande uit mineralen werd tot 1994 veelal gebruikt in de bouw van gebouwen, zoals cement, isolatiemateriaal en leidingen. Het was een waar wondermateriaal met prima hitte- en brandwerende eigenschappen. Asbest kan echter in losse vorm ziektes veroorzaken, die zelfs iemands dood tot gevolg kunnen hebben. Dientengevolge zette de Nederlandse Overheid zich in om voor 2024 alle asbesthoudende daken in Nederland te verwijderen. Klinkt als een prima doel, maar toch wordt er anno 2021 een vertraging gedetecteerd in deze verwijdering van asbestdaken. Hoe dit mogelijk is, zal dit artikel trachten te verklaren.

Asbest in verschillende vormen

Om de noodzaak van asbest verwijdering te begrijpen, moet er eerst stilgestaan worden bij de gevaren die asbest met zich meebrengt. Een belangrijk verschil vind je in de asbesttoepassingen. Asbest kan namelijk in een vaste vorm voorkomen, wat ook wel hechtgebonden genoemd wordt. De asbestvezels zitten in dit geval prima vastgebonden in een dragermateriaal. Wanneer dit materiaal in een goede staat verkeerd en er wordt niet aan gebroken of gesloopt, dan is asbest niet schadelijk. Gevaarlijk wordt het, wanneer er kans bestaat dat de asbestvezels vrij komen omdat het dragermateriaal aangetast wordt tijdens werkzaamheden of verbouwingen. De asbestvezels kunnen nu gemakkelijk vrijkomen, ingeademd worden en in je luchtwegen schade aanrichten. Om het vrijkomen van de asbestvezels te voorkomen, is het raadzaam om asbest direct te verwijderen wanneer je het tegenkomt in je woning.

Asbest verwijdering

Het verwijderen van asbest dient op een bepaalde manier te gebeuren en doe je dit niet, dan kan de overheid je zelfs een flinke boete hiervoor geven. Een asbestsaneringsbedrijf moet daarom over veel kennis beschikken, want er komt bij de verwijdering nogal wat risico om de hoek kijken. Dientengevolge is het verwijderen van asbest vrij prijzig, zeker wanneer het om grote oppervlakten tegelijk gaat, zoals je dak.

Het begin

Voordat je asbest verwijderd mag worden, dient er eerst een asbestinventarisatie te hebben plaatsgevonden. Dit is wettelijk bepaald. Het is een onderzoek, waarbij volgens strenge richtlijnen wordt gekeken naar welke plekken in je woning asbest bevatten. De resultaten heb je nodig om aan te tonen aan het asbestsaneringsbedrijf, maar ook aan de gemeente.

Vervolgens

Na het asbestinventarisatieonderzoek moet je naar de gemeente stappen om een asbest sloopmelding te maken. Hier toon je de bevindingen van de inventarisatie aan en als alles goed is, krijg je van de gemeente een sloopvergunning, waarna het asbestsaneringsbedrijf zijn werk mag gaan doen. Je mag asbest onder de 35 vierkante meter ook zelf verwijderen, nadat de gemeente je specifieke instructies hiervoor heeft gegeven en heeft uitgelegd hoe de afvoer van het asbest moet plaatsvinden.

Kosten asbest verwijdering

Het is duur om asbest te laten verwijderen. Je betaalt voor de inventarisatie en het asbestsaneringsbedrijf. Je betaalt voor de sloopvergunningsaanvraag. Tevens is er meer vraag dan aanbod, waardoor de asbestsaneringsbedrijven het ontzettend druk hebben en de prijs op kunnen krikken. De kosten van de asbest verwijdering zijn afhankelijk van een aantal factoren daarnaast:

  • Betreft het de verwijdering van golfplaten? Dan betaal je per vierkante meter €25. Dit bedrag neemt af, naarmate het totale oppervlakte toeneemt. Voor bijvoorbeeld een oppervlakte van 100 vierkante meter, betaal je nog maar €15 per vierkante meter.
  • Betreft het materialen met asbest, dan moet je rekening houden met de omstandigheden waarin het asbesthoudend materiaal zich bevindt. Is het goed bereikbaar of juist niet? Welk materiaal betreft het? Hoe groot is het oppervlakte?

Waarom vertraging in de verwijdering van asbestdaken?

Uit bovenstaande tekst is het duidelijk geworden dat de verwijdering van asbestdaken cruciaal is voor de gezondheid. Hoe kan het dan dat vanaf 2020 een vertraging in de verwijdering van asbestdaken zichtbaar is? Ten eerste kan die vertraging verklaard worden door het feit dat mensen vanaf 2018 geen subsidie krijgen meer voor de verwijdering van asbest. De asbest verwijdering is duur en veel mensen kunnen of willen zonder de financiële ondersteuning van de overheid deze extra kosten niet dragen. Nu is er wel een fonds opgericht, zodat mensen geld kunnen lenen voor de verwijdering van hun asbestdaken, maar dit wordt gezien als onvoldoende financiële ondersteuning. De condities waaronder een dergelijke lening verstrekt wordt, zijn namelijk niet duidelijk gemaakt. Met de lage rente vormt een leningsfonds dientengevolge onvoldoende handreiking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws

5x Valse vooroordelen asbest

Vermoed jij dat er asbest in je woning aanwezig is? Dan is

Asbestverwijdering helemaal niet meer nodig?

Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen met vezelstructuur, die je

Veel asbestkanker in provincie Zeeland; hoe kan dit?

Asbestkanker wordt ook wel mesothelioom genoemd en het is een kwaadaardige tumor