Categorie: <span>Blog</span>

Waarom asbestsanering goedkoper moet

Asbest is een gevaarlijke stof voor de gezondheid van de mens. Asbest kun je in meerdere kleuren en structuren tegenkomen. Zo heb je hechtgebonden asbest, waarbij de stof vast zit in bouwmateriaal, zoals in golfplaten. Losgebonden asbest is het gevaarlijkst, want dan is de stof losgeraakt van het bouwmateriaal en kan het in de luchtwegen van de mens terechtkomen door inademing. Daarom moet losgebonden asbest altijd verwijderd worden door een asbestsaneringsbedrijf. Tot medio jaren negentig is asbest veel gebruikt als bouwstof in gebouwen en woningen. Sinds 1993 is het verkopen en gebruiken van asbest in bouwmaterialen verboden.

Hoe herken je asbest in je woning?

Asbestvezels zijn met het blote oog niet te zien. Alleen door middel van microscopisch onderzoek kan een gecertificeerd asbestbedrijf uitsluitsel geven of in een bepaald materiaal asbest zit. Asbest kun je in huis zowel buiten als binnen aantreffen. Golfplaten werden vaker gebruikt in schuren, schoorstenen en dakgoten. Maar ook in plafondplaten, rioleringsbuizen, stoppenkasten of het kruipluik kan asbest verwerkt zijn. Dit is alleen het geval bij een woning, die gebouwd is voor 1993.

De factoren die de kosten van asbestsanering bepalen

Heb je asbest in huis, dan moet je zelf opdraaien voor de kosten die een asbestsaneringsbedrijf je hiervoor in rekening brengt. De precieze kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Moet het asbest binnen of buiten verwijderd worden? Is er sprake van een grote hoeveelheid asbest? Om welk type, hechtgebonden of losgebonden, asbest gaat het? Hoe is het asbest bevestigd en is het verweerd?

Doe de aanvraag voor asbestverwijdering bij je gemeente

Van de gemeente waarin je woonachtig bent, heb je toestemming nodig om asbesthoudend materiaal te verwijderen. Voor je eigen veiligheid kun je hiervoor het best gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven inschakelen, die je op de website van Stichting Ascert kan vinden. Een professioneel asbestsaneringsbedrijf zal in de offerte duidelijk aangeven welke werkzaamheden verricht zullen worden. Denk hierbij aan werkzaamheden, zoals:

 • Inventarisatie asbest
 • Aanvraag sloopvergunning bij de gemeente
 • De verwijdering van het asbest zelf
 • Controlemetingen na de verwijdering

Krijg je subsidie voor het verwijderen van asbest?

Een asbestsaneringsbedrijf laten komen, is niet goedkoop, maar de overheid heeft geen subsidie voor asbestsanering. Wel is er een fonds om huiseigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdaken. De overheid stelt hiervoor twaalf miljoen euro beschikbaar. Het fonds biedt uitkomst bijvoorbeeld, wanneer een particuliere dakeigenaar niet genoeg draagkracht heeft om een eigen lening te krijgen van de gemeente. Zo kan iedere eigenaar, die een asbestdak wil verwijderen, gebruikmaken van een lening om de benodigde werkzaamheden te verrichten. Het betreft hier een lening, dus zullen deze kosten alsnog na verloop van tijd terugbetaald moeten worden aan de overheid.

Wat is het verboden van asbesthoudende daken?

Het kabinet wilde voor 2025 alle asbesthoudende daken verwijderd hebben. Het was namelijk gebleken dat asbest gevaarlijker was dan men eerst dacht. Asbesthoudende daken waren hierbij de grootste bron van asbestvezels in Nederland. De Eerste Kamer heeft echter het verbod op asbesthoudende daken afgekeurd, omdat huiseigenaren moeilijk aan het verzoek van het kabinet om asbesthoudende daken te saneren konden voldoen. De huiseigenaren hadden het geld niet om een dure sanering te laten plaatsvinden en kregen geen financiële steun van de overheid.

Biedt het afsluiten van een opstalverzekering hierbij uitkomst?

Asbestdaken werden voorheen verzekerd in de opstalverzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden bij het afsluiten van een nieuwe opstalverzekering asbestdaken niet meer in hun verzekering aan. Ook zijn er verzekeraars die asbestdaken wel verzekeren, maar tegen een flink hogere premie.

Het Fonds: een goede oplossing?

Door middel van het eerdergenoemde fonds wil de overheid proberen om een vrijwillige deelname van huiseigenaars van asbesthoudende daken te bewerkstelligen. Hier is echter ook nog kritiek op, aangezien het fonds slechts een lening aanbiedt waardoor huiseigenaren vroeg of laat het geld toch moeten terug betalen aan de overheid. Tegelijkertijd vindt men dat er aandacht besteed moet worden aan innovatieve asbestverwijderingstechnieken, die nu als ongeschikt worden bestempeld. Deze innovatie kan ook leiden tot een daling in de asbestsaneringskosten.

Hoe kan asbestsanering goedkoper gemaakt worden?

Naast innovatieve technieken is de asbestsanering ook goedkoper geworden nu de druk van de ketel is. Aangezien asbesthoudende daken niet voor 2025 verwijderd hoeven te zijn, neemt de druk op asbestsaneringsbedrijven weer af, waardoor ook de hoge prijzen kelderen. Een tweede factor dat de prijs laag kan houden, zijn de eenvoudige beschermingsmaatregelen. Organisaties, zoals de Gezondheidsraad, concludeerden dat verwijdering van asbest plaats kan vinden met eenvoudige bescherming.

 

asbest platen verwijderen

Kan je besparen op het verwijderen van asbest?

Asbest verwijderen is niet iets wat zomaar wordt gedaan. Het gaat namelijk om een zeer gevaarlijke stof die allerlei nare chronische asbestziektes als gevolg kan hebben als de asbestvezels worden geïnhaleerd. Omdat het gaat om een specialistische klus kunnen de kosten flink oplopen. Maar in hoeverre is het mogelijk om momenteel anno 2020 te besparen op het verwijderen van asbest? Je leest het allemaal hieronder.

Wat is asbest

Asbest kan worden omschreven als kleine mineralen die uit hele fijne vezels zijn samengesteld. Indien deze vezels loskomen kan dit zeer schadelijk zijn voor het menselijk lichaam, zeker bij langdurige blootstelling. Indien je wordt blootgesteld aan asbestvezels dan kan dit leiden tot allerlei chronische ziekten. Denk zo aan asbestose, mesothelioom en zelfs longkanker. Deze stof is zeer schadelijk en het gebruik is zelfs verboden in Nederland. Asbest is voornamelijk te vinden in oudere huizen die vóór 1993 zijn gebouwd.

Soorten asbest

Er zijn 2 soorten asbest, namelijk hechtgebonden asbest en losgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest is het niet noodzakelijk om direct over te gaan tot verwijdering. Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet aan het materiaal vast waardoor ze dus snel los kunnen komen en direct verwijderd moet worden.

Kan je zelf asbest verwijderen?

Asbest komt voor wanneer materialen zoals golfplaten, daken en dakleien niet zo goed met de buitenlucht getijen waardoor asbest vrij kan komen, zelfs op plaatsen waarvan dat niet wordt verwacht. Denk zo aan bijvoorbeeld je plafond of je vensterbank. Aangezien asbestvezels levensgevaarlijk zijn is het van groot belang om deze te verwijderen. Volgens de Nederlandse overheid dien je over enige tijd verplicht je asbest te verwijderen om zo het milieu te beschermen. Asbestvezels zijn zeer dun en kunnen gemakkelijk vrijkomen als je zelf te werk gaat. Dit kan ontzettend gevaarlijk zijn en op langere termijn lijden tot verschrikkelijke asbestziektes. Zelf je asbest verwijderen is dus een zeer gevaarlijke klus die je niet dient te onderschatten. Beschik je zelf niet over de nodige ervaring, kennis en apparatuur? Schakel dan een specialist in.

Asbestverwijdering in 2020

Ook de asbestsaneringsbranche is flink geraakt door de Corona crisis die op wereldwijd niveau heeft gezorgd voor flink wat paniek en onduidelijkheid. Asbestverwijdering en het coronavirus hebben één ding met elkaar gemeen: je dient je te beschermen voor deeltjes die in de lucht worden verspreid waardoor het dragen van een mondkapje niet nieuw is voor vakmannen in de asbestsaneringsbranche. Daarnaast is er al voldoende ervaring met het bouwen van afgesloten quarantaine-ruimtes, het reinigen en decontamineren van de lucht of het werken met beschermende middelen.

Besparen op asbestverwijdering

De kosten voor asbestsanering kunnen flink oplopen, afhankelijk van verschillende factoren. Zo is bijvoorbeeld de grootte van het vloeroppervlak van groot belang. Het is natuurlijk altijd ideaal als besparen op de kosten mogelijk is. Besparen op asbestverwijdering kan op de volgende manieren:

Zelf het asbest verwijderen

In bepaalde gevallen is het toegestaan om zelf je asbest dak te saneren indien je beschikt over de juiste mate van kennis en ervaring. Is het asbest op je dak losgebonden? Dan is het verplicht om het asbest te verwijderen. Doe je dit zelf, dan bespaar je op een groot deel van de kosten.

Voer zelf het asbesthoudend materiaal af

Door zelf het asbesthoudend materiaal af te voeren bespaar je flink op de kosten voor de sanering. Het verwijderde asbest dient dan wel goed ingepakt te worden. Hou wel rekening met de voorwaarden, aangezien je soms een vergunning nodig hebt hiervoor. Kies je om het asbest te laten ophalen? Dan betaal je gemiddeld €125 exclusief kilometerkosten.

Vergelijk eerst offertes

Vraag eerst meerdere offertes aan bij verschillende bedrijven zodat je een vergelijking kunt maken en de voordeligste offerte kunt selecteren.

Huur een lokaal bedrijf in

Schakel een bedrijf in die lokaal gevestigd is. Een bedrijf die van ver moet komen gaat hoge kilometerkosten in rekening brengen. Denk aan bedragen zoals 0,50 tot 1 per kilometer. Tevens kan de specialist sneller bij je thuiskomen om het asbest te verwijderen.

Bij een collectief aansluiten

Door jezelf aan te sluiten bij een collectief of door samen met je buren een specialist in te huren om het asbest te laten verwijderen kan je profiteren van aantrekkelijke kortingen zoals kwantumkorting. Hoe meer opdrachten de specialist krijgt om asbestdaken te saneren, des te lager de kosten zullen zijn.

Bij Contactgroep Eigenaren asbestwoningen aansluiten

Ook door jezelf bij de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen aan te sluiten sta je sterker tegenover de overheid. Dit platform brengt verschillende woningeigenaren die allemaal een asbestprobleem hebben samen om informatie met elkaar te delen. Zo bespaar je op de kosten omdat je op de hoogte blijft van de beste deals.

Subsidies voor asbestverwijdering

Momenteel kan je in Nederland geen subsidie aanvragen bij de Rijksoverheid voor asbestverwijdering. Landelijke subsidies zijn dus niet meer mogelijk, maar je kunt wel bij je lokale gemeente nagaan in hoeverre er subsidies beschikbaar zijn voor het saneren van een asbest dak. Daarnaast kan je binnenkort rekenen op een nieuw fonds die zal worden ingesteld om asbestverwijdering te subsidiëren.

Zonnepanelen aanleggen

Ben je van plan om ook zonnepanelen aan te leggen? Neem dit dan direct mee tijdens het verwijderen van het asbest. Dan wordt er na de asbestverwijdering direct zonnepanelen geplaatst op het dak. Zo bespaar je op de kosten.

Korting op zakelijk asbest verwijderen

Er zijn aantrekkelijke regelingen voor zakelijke klanten die asbest laten verwijderen. Zakelijke klanten kunnen bij verschillende specialisten en bedrijven tot wel 30% korting ontvangen.

Heb je onlangs ontdekt dat er sprake is van asbest in je woning? Dan is het eerst belangrijk om na te gaan om wat voor soort asbest het gaat en in hoeverre het verwijderen hiervan wel noodzakelijk is of niet. Indien het nodig is om het asbest te verwijderen, dan is het belangrijk dat de klus door een ervaren en bekwaam professioneel wordt gedaan aangezien asbest levensgevaarlijk is. Alhoewel de kosten van asbestverwijdering redelijk hoog kunnen zijn, zijn er gelukkig wel voldoende manieren om op deze hoge kosten te kunnen besparen.

Wat gebeurt er als je asbest in je bedrijfspand hebt?

 

Je hoort het vaker op het nieuws dat een heel bedrijfspand is afgezet, omdat er asbest in het gebouw is gedetecteerd. Asbest kun je niet zien met het blote oog en dat maakt het gevaarlijk, want detecteer je het niet op tijd en adem je het langdurig in, dan is het gevaarlijk voor je gezondheid. Bedrijven kunnen ook gevestigd zijn in asbesthoudende panden. Dit is vooral het geval, wanneer het pand gebouwd is in de periode tot 1990. Voor 1990 was het immers nog niet verboden om met asbesthoudende bouwmaterialen te werken.

Wat is asbest?

De stof asbest bestaat uit zes mineralen, die weer uit kleine vezels bestaan. Vroeger werd asbest verwerkt in verscheidene bouwmaterialen, zoals golfplaten, lijm, cement of kunststof. Hechtgebonden asbest vormt ook geen gevaar voor je gezondheid. Asbest wordt pas gevaarlijk, wanneer de mineralen loskomen en ze door middel van inademing in je luchtwegen terechtkomen. Asbest komt alleen vrij, wanneer het asbesthoudend materiaal aangetast wordt door weersomstandigheden of werkzaamheden. Door het langdurig inademen van asbest, kunnen longaandoeningen optreden.

Asbest in de bouw

Asbest werd tot de jaren negentig van de vorige eeuw vaker gebruikt in bouwmaterialen, omdat de stof slecht brandt en wat dat betreft een veilig materiaal was om mee te bouwen. Wanneer asbest hechtgebonden is, zoals bij een golfplaat, dan is het niet schadelijk, maar het is wel raadzaam om dit materiaal te verwijderen door een asbestsaneringsbedrijf voordat er een kans ontstaat dat het asbest door werkzaamheden of andere omstandigheden vrijkomt. Als je asbest hebt aangetroffen in je bedrijfspand welke stappen kun je dan het beste nemen?

Wie is de eigenaar?

Wanneer jouw bedrijf een pand huurt, dan moet je asbest melden aan de eigenaar. De eigenaar van het bedrijfspand is verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Ben je zelf eigenaar van het pand, dan moet je eerst een professioneel asbestsaneringsbedrijf inhuren die een inventarisatie komt maken van het aanwezige asbest. Gaat het om meer dan 35 vierkante meter, dan zal dit bedrijf het asbest ook moeten verwijderen. Bij een kleiner oppervlakte kun je het asbest ook zelf verwijderen. In beide gevallen moet er echter een melding gemaakt worden bij de gemeente.

Asbest zelf verwijderen

Wanneer je het asbest zelf gaat verwijderen, dan moet je je houden aan een aantal regels. Zoals al aangegeven mag de asbest oppervlakte niet groter zijn dan 35 vierkante meter en moet er een sloopmelding gemaakt worden bij de gemeente vijf dagen voordat je begint met de werkzaamheden. Verder moet je de asbestplaten absoluut intact houden tijdens het verwijderen, zodat geen schadelijke stoffen vrijkomen. Het beste kun je te allen tijde beschermende asbestpakken dragen. De asbest doe je in speciale asbest vuilniszakken, waar een asbest markering op zit en waar geen ander afval in mag zitten. Deze zakken mag je niet zomaar aan de RD4 meegeven, maar moet je afgeven op een speciaal punt.

Asbest als bedrijf zelf verwijderen?

Over het algemeen geldt echter dat bedrijven de asbestverwijdering niet zelf onder handen mogen nemen, omdat een werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers. Het ingehuurde saneringsbedrijf taxeert eerst het asbest en bepaalt of deze direct verwijderd moet worden of dat het afschermen of fixeren ervan voldoende is. Wanneer dit laatste gebeurt, wordt dit beschreven in het asbestbeheerplan. Hierdoor is het bij latere werkzaamheden aan het bedrijfspand bekend welke plekken asbest bevatten.

Asbest laten verwijderen door een asbestsaneringsbedrijf

De veiligste optie is echter om een asbestsaneringsbedrijf in te schakelen. Deze heb je sowieso nodig voor de taxatie van het asbest en kun je ook nog inhuren voor een taxatie naderhand om te kijken of alle asbest verwijderd is. De werkzaamheden betreffende het verwijderen van het asbest kun je dientengevolge ook beter laten uitvoeren door hetzelfde bedrijf. Zij hebben de ervaring hoe ze asbest veilig kunnen verwijderen en verwerken, waarbij alles voor je geregeld wordt. Via Stichting Ascert kun je eenvoudig een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf bij je in de buurt vinden. Tevens kun je per gemeente kijken of je subsidie krijgt voor het laten verwijderen van asbest.

Wat kost asbestverwijdering door een asbestsaneringsbedrijf?

Wanneer er asbest in je bedrijfspand geconstateerd is, moet dit zoals al eerder aangegeven, door een professioneel asbestsaneringsbedrijf verwijderd worden. Asbest laten verwijderen voor een ruimte van 35 vierkante meter kost al gauw €1050. Zie tabel 1 voor de prijzen van asbestverwijdering in ruimtes van verschillende groottes.

Tabel 1. De prijzen van asbestverwijdering per vierkante meter

De grootte van de ruimte in vierkante meters Kosten van de asbestverwijdering
35 €1050
40 €1150
50 €1450
70 €1700

6x Tips asbest laten verwijderen

Als jij asbest hebt aangetroffen op jouw erf en je hebt een beetje onderzocht wat dat voor jou inhoudt, dan weet je dat je dit voor 2024 verwijderd moet hebben. De overheid heeft de woning- en landeigenaren hier zelf verantwoordelijk voor gemaakt en een subsidie opgesteld om hier financieel mee te helpen. Helaas is het budget voor deze subsidie nu op, maar jij bent wel nog steeds verplicht om je asbest weg te halen. Je kunt dan de onderstaande tips gebruiken om dit snel en veilig op te pakken.

Tip 1: zoek financiële hulp

Het klinkt misschien wat tegenstrijdig om toch financiële hulp te zoeken ook al is het subsidiebudget van €75 miljoen al is overschreden. Dat betekent echter niet dat er geen geld voor je te krijgen is. Ga bijvoorbeeld eens wat verder zoeken en vraag je provincie of gemeente om hulp. Deze krijgen ook een subsidiebudget dat ze mogen verdelen zoals ze willen. Wie weet hebben zij wel wat geld beschikbaar voor inwoners die asbest willen laten verwijderen.

Tip 2: laat een inventarisering maken

Als je ook maar een klein vermoeden hebt dat er asbest in je woning aanwezig is, dan is het tijd om de specialisten in te schakelen. Dit betekent niet dat ze direct het asbest al gaan verwijderen, maar dat ze eerst iemand langs sturen die een inventarisatie gaat maken. Er wordt dan gekeken of er inderdaad sprake is van asbest, waar het asbest zich bevindt en welk type asbest het is. Naar aanleiding van dit onderzoek en het rapport dat daaruit komt wordt dan een vervolgplan gemaakt. Er zijn drie gangbare asbestinventarisaties.

 • Onderzoek type 0: dit onderzoek wordt vaak gebruikt als iemand een woning wil kopen en vermoed dat er asbest aanwezig is. Er wordt dan met het blote oog bepaald of er inderdaad sprake is van asbest. Dit onderzoek het goedkoopste en kan niet gebruikt worden om een vervolgplan mee te maken. Je bent dan gemiddeld €150 kwijt.
 • Onderzoek type A: dit is een grondiger onderzoek waarmee de aanwezigheid van het asbest al dan niet wordt bewezen en eventueel in kaart wordt gebracht. Er worden foto’s gemaakt en er wordt een rapport opgesteld. Met dit rapport kun je vervolgens onder andere de verwijderaars inschakelen of je kunt je sloopwerkzaamheden starten; je kunt verder plannen maken. De kosten voor dit onderzoek zijn gemiddeld €350.
 • Onderzoek type B: als het asbest niet met het blote oog te zien is, maar er moeten sloopwerken en andere werkzaamheden uitgevoerd worden om het te vinden, dan kan een asbestonderzoek van dit type soms meer dan €1000 kosten. Dit wordt echter alleen gedaan als er tijdens het onderzoek type A het vermoeden is ontstaan dat er meer asbest aanwezig zou kunnen zijn.

Tip 3: laat je goed voorlichten

Als gebleken is dat er na het inventarisatieonderzoek inderdaad asbest in je woning aanwezig is, dan is het tijd om een plan van aanpak te bedenken. Dit is sterk afhankelijk van het type asbest dat is aangetroffen en van de hoeveelheid. Is er sprake van hechtgebonden asbest en heeft dit minder dan 35 vierkante meter oppervlak, dan mag je het zelf verwijderen. Betreft het niet-hechtgebonden asbest of neemt het meer dan 35 vierkante meter in beslag, dan moet je het laten doen. Laat je hoe dan ook goed voorlichten over de procedures en de gevaren van asbest en maak aan de hand daarvan een beslissing over hoe je verder gaat. Asbest is een zeer schadelijke stof en wanneer er vezels in de lucht komen kunnen deze jou en je omstanders ernstig ziek maken. Het is het dus niet waard om risico’s te nemen.

Tip 4: certificeringen en diploma’s controleren

Omdat asbest zo schadelijk is, mag niet zomaar elke klusjesman ermee aan de slag. Zowel voor het inventarisatieonderzoek als voor het verwijderen van asbest moeten certificeringen worden gehaald en cursussen worden gevolgd. Zorg daarom dat je inventarisator kan aantonen dat hij de cursus DIA heeft gevolgd en daarmee het SC-540 certificaat heeft gekregen. Asbest verwijderaars moeten de DAV-cursus doen en krijgen daarna het SC-530 certificaat. Zonder deze certificeringen mag iemand niet officieel een inventarisatie doen of het asbest verwijderen. Gebruik je bewust of onbewust mensen zonder deze kwalificaties, dan ben je dus medeplichtig aan een strafbaar feit.

Tip 5: neem het zekere voor het onzekere

Het is met asbest altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Heb jij een vensterbank van hechtgebonden asbest, dan is het natuurlijk een kleine moeite om deze zelf te verwijderen en naar de verwerkingsplaats te brengen. Je kunt bij je gemeente navragen waar deze precies is. Het wordt al lastiger als je hechtgebonden golfplaten hebt. Zijn deze aan elkaar geschroefd, dan is de kans groot dat er geen vezels vrijkomen bij het verwijderen, maar als ze aan elkaar gelijmd zijn dan is het een ander verhaal. Neem daarom geen risico’s en schakel bij twijfel altijd de specialisten in. Deze kunnen je exact vertellen wat je het beste kunt doen.

Tip 6: verwijder je asbest tijdig

Als laatste is er natuurlijk de verplichting om je asbest te laten verwijderen voor 2024 en nu is de tijd om hier actie op te ondernemen. Aangezien het budget voor de subsidie al ruim is overschreden, en deze liep nog tot en met 31 december 2019, zijn je klaarblijkelijk al veel mensen voor geweest. Wacht niet met het verwijderen van je asbest. Voordat je het weet breekt 2025 aan en dan loop je het risico op een boete. Het verwijderen van asbest is al geen goedkope klus en het laatste dat je wilt is nog meer uitgaven. Bel daarom nu een gecertificeerd bedrijf en maak voorgoed korte metten met jouw asbest.

Vergelijk offertes

Wij kunnen je helpen een betrouwbaar en gecertificeerde asbest verwijderaar te vinden. Via onze vergelijkingstool krijg je dan direct een aantal prijsopgaven die je kunt gebruiken bij het vinden van de beste prijs.

asbestkosten fiscaal aftrekbaar

5x Valse vooroordelen asbest

Vermoed jij dat er asbest in je woning aanwezig is? Dan is het tijd om hier wat meer informatie over te gaan inwinnen. Zoals de meeste mensen ga je dan waarschijnlijk online op zoek naar websites die je hier verder mee kunnen helpen. Maar net zo goed als daar een boel waardevolle informatie te vinden is, zullen er ook valse vooroordelen naar voren komen waar je je misschien niet bewust van bent. Tot nu, want hier worden de grootste vooroordelen omtrent asbest op een rijtje gezet.

Je kunt asbest niet zelf verwijderen

Dit is niet waar. Er zijn enkele situaties waarin je wel zelf het asbest mag verwijderen en naar de regionale verwerkingsplaats mag brengen. Hier zijn dan twee regels aan verbonden, wat betreft het type asbest en de hoeveelheid ervan.

 • Hechtgebonden asbest: je mag alleen hechtgebonden asbest zelf verwijderen. Dit is asbest waarbij de vezels stevig vast zitten en niet los kunnen komen. Dit zijn bijvoorbeeld vensterbanken of golfplaten. Deze vezels zijn zo slecht voor je gezondheid als je ze inademt. Het is beter om een specialist te laten bepalen met welk type asbest je te maken hebt door middel van een inventarisatieonderzoek.
 • 35 vierkante meter: als het totale oppervlak van jouw hechtgebonden asbest 35 vierkante meter of meer in beslag neemt, dan moet je het laten verwijderen. Is het minder, dan mag je het zelf verwijderen. Dit heeft voornamelijk betrekking op golfplaten of asbestdaken.

Heb je dus een vensterbank van hechtgebonden asbest, dan mag je deze zelf loshalen en wegbrengen. Golfplaten die aan elkaar geschroefd zijn mag je ook zelf verwijderen, mits er niet meer dan 35 vierkante meter van is. Golfplaten die aan elkaar gelijmd zijn kun je beter laten verwijderen, omdat hier bij het losmaken vezels vrij kunnen komen. Bij twijfel schakel je een asbestspecialist in en neem je het zekere voor het onzekere.

Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk

Hechtgebonden asbest is in principe ongevaarlijk en theoretisch kun je dit laten zitten totdat je er wat aan wilt doen. Het zijn de vezels waaruit asbest bestaat die gevaarlijk zijn als je ze inademt. Niet-hechtgebonden asbest, zoals isolatiemateriaal, is daarom veel schadelijker voor de gezondheid. Dit moet specialistisch en met allerlei beschermende middelen worden verwijderd. Het is echter niet zo dat asbest niet gevaarlijk is, in tegendeel. Ook hechtgebonden asbest kan op een gegeven moment vezels gaan loslaten en komen deze in je longen dan is dit erg schadelijk. Het is daarom dan ook beter om ook je hechtgebonden asbest direct te laten verwijderen, in plaats van het te laten zitten.

De procedure om asbest te (laten) verwijderen is ingewikkeld

Dit is niet zo. Er zijn een aantal partijen waarmee je mogelijk te maken krijgt, maar deze werken allemaal met elkaar samen en kunnen je door het gehele proces loodsen. In de meeste gevallen is het laten verwijderen van asbest aanzienlijk makkelijker, maar natuurlijk ook veel prijziger. Hier vind je een stappenplan dat je kunt gebruiken als je asbest wilt (laten) verwijderen.

 1. Inventarisatie: allereerst plan je een inventarisatie in van je asbest. Dit is een onderzoek waarbij in kaart wordt gebracht of er asbest is, welk type het is, waar het zich bevindt en in welke kwantiteiten. Huur hier een SC-540 gecertificeerde specialist voor in.
 2. Verwijderen: naar aanleiding van de inventarisatie en het rapport dat daarover wordt uitgebracht wordt bepaald wat de beste vervolgstappen zijn. Je kunt dan direct vragen of je misschien zelf het asbest verwijderen mag. Zo niet, dan moet je het laten doen door iemand met een SC-530 certificering. Hier zijn erkende bedrijven voor.
 3. Afronden: heb je het asbest laten verwijderen, dan wordt het professioneel afgevoerd naar een verwerkingsplaats en heb je er zelf verder geen omkijken naar. Doe je het zelf, dan zal je een aantal papieren moeten verzamelen, zoals een sloopmelding, een asbestmelding en een milieupas. Verder moet het worden ingepakt in twee lagen plasticfolie en moet je er een asbestlogo op plakken. Vraag de procedure na bij jouw gemeente, want deze kan per regio verschillen. Vervolgens mag je het asbest inleveren bij de milieustraat van je gemeente. Soms moet je daar ook voor betalen.

Het verwijderen van asbest is niet mijn verantwoordelijkheid

Als jij asbest op je erf hebt aangetroffen, dan is het volledig jouw verantwoordelijkheid om hier wat aan te doen. Sterker nog, dit moet je wettelijk gedaan hebben vóór 2024, anders loop je de kans een boete te krijgen. Heb jij het vermoeden dat er asbest in jouw land of woning is, dan kun je dus het beste direct actie ondernemen.

Voor het verwijderen van asbest is geen subsidie meer beschikbaar

Dit vooroordeel is gedeeltelijk waar. De landelijke subsidie die in het leven is geroepen om iedereen financieel te steunen die asbest laat verwijderen is inderdaad ruim overschreden. Ook al zou deze tot en met 31 december 2019 lopen, het budget van €75 miljoen is simpelweg op. Een aanvraag indienen voor deze subsidie is dan ook nutteloos. Wat echter wel het geval kan zijn is dat je gemeente of provincie nog geld beschikbaar heeft gesteld. Deze krijgen ook een budget dat ze over hun eigen subsidieregelingen mogen verdelen. Vraag dus altijd na bij je gemeente- of provinciehuis. Er is altijd een kans dat je toch recht hebt op financiële steun.

Vergelijk offertes

Wil jij nu actie ondernemen en een asbestinventarisatie laten uitvoeren? Of zoek je een betrouwbaar en erkend bedrijf die je veilig van je asbest af kan helpen? Volg dan de link naar onze vergelijkingstool en je zal snel enkele prijsopgaven ontvangen van bedrijven uit je directe omgeving.

Kosten asbest verwijderen zakelijk

5x Valkuilen + veel gemaakte fouten asbest

Als jij asbest aantreft in jouw woning, dan ben je wettelijk verplicht om dit te (laten) verwijderen. Je hebt hier tot 2024 voor, anders word je gedwongen om dit alsnog te doen en mogelijk beboet. Het is de bedoeling dat er na dat jaartal nauwelijks nog asbestdaken in Nederland aanwezig zijn en de Nederlandse regering legt de verantwoordelijkheid bij de woningeigenaren. Als jij weet dat je asbest hebt, dan kun je dit dus het beste zo snel mogelijk laten onderzoeken. Let er dan wel op dat je de onderstaande valkuilen vermijdt en dat je op de hoogte bent van de veel gemaakte fouten.

Te lang wachten

Als je weet dat er asbest op je erf aanwezig is, dan is het verstandig om daar direct wat aan te doen. Dit is natuurlijk zo om gezondheidsredenen, maar ook om financiële redenen. Het is namelijk al een tijdje bekend dat het verwijderen van asbest gedaan moet worden voor 2024 en voor iedereen die hierop snel actie heeft ondernomen was er een subsidie beschikbaar. Helaas is deze subsidie nagenoeg op en is de kans klein dat je nog kans maakt op geld als je nu een aanvraag indient. Wacht dus nooit te lang met het verwijderen van asbest. Dit is niet alleen mogelijk schadelijk voor je gezondheid, je loopt er ook landelijke financiële steun door mis.

Zelf asbest verwijderen

Het is in weinig gevallen verstandig om zelf asbest te verwijderen. Er zijn enkele situaties waarin dit wel mag. Als de hoeveelheid asbest op jouw daken niet meer dan 35 vierkante meter inneemt, dan mag je dit zelf verwijderen. Dit moet dan wel hechtgebonden asbest zijn. Een voorbeeld van hechtgebonden asbest zijn dakplaten die aan elkaar geschroefd zijn. Er kunnen dan bij de verwijdering geen vezels vrijkomen. Zijn deze platen aan elkaar gelijmd, dan kunnen er wel vezels vrijkomen en dan moet je het laten verwijderen. Niet-hechtgebonden asbest, zoals isolatiemateriaal, mag je nooit zelf verwijderen. Dit bevat losse vezels de gemakkelijk vrijkomen en die jouw gezondheid en de gezondheid van omstanders kunnen schaden.

Een bedrijf zonder certificeringen inhuren

Het is eigenlijk bijna altijd het beste om de hulp van de specialisten in te huren. Als je ook maar iets twijfelt neem je met asbest liever het zekere voor het onzekere. Zorg er dan wel voor dat je een bedrijf inhuurt met de juiste certificeringen. Het verwijderen van asbest is een zeer specialistisch werkje waar alleen getrainde mensen zich aan mogen wagen. Vervolgens moet het ook op een professionele manier worden afgevoerd, naar de juiste plek waar ze het kunnen verwerken. Overal zijn strenge regels voor en deze moeten tot op de letter gevolgd worden. Alleen een gecertificeerd bedrijf kan dit legaal en op de juiste manier doen. Let bij het kiezen voor je specialist op de volgende scholing en papieren:

 • DIA: dit is een cursus Deskundig Inventariseerder Asbest.
 • DAV: dit is een cursus Deskundig Asbest Verwijderaar.
 • SC-530: dit is het certificaat dat iemand nodig heeft om asbest te mogen verwijderen.
 • SC-540: dit is het certificaat dat iemand nodig heeft om asbestinventarisaties te mogen uitvoeren.

Geen inventarisatie laten uitvoeren

Vermoed je dat er asbest op je erf aanwezig is, dan moet je dit eerst laten inventariseren. Hiervoor komt er een specialist bij je langs die exact in kaart brengt waar het asbest zich bevindt en welk type asbest het is. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het verwijderen van het asbest of, bijvoorbeeld, voor als je een woning op het oog hebt waar zich asbest in bevindt. Het onderzoek kun je dan gebruiken om geld van de vraagprijs af te halen of om de woning niet te kopen. Nadat de inventarisatie is gedaan weet je exact waar je mee te maken hebt en kun je de vervolgstappen nemen. Of dit betekent dat je het asbest zelf verwijdert of dat je dit laat doen is dus in het geval van hechtgebonden asbest aan jou.

Geld besparen

Asbest laten verwijderen kan duur zijn. Je betaalt voor de inventarisatie soms meer dan €1000 en het verwijderen van golfplaten kost gemakkelijk een paar honderd euro per vierkante meter. Bij sommige gemeentes moet je ook betalen om asbest te storten. Er is natuurlijk een reden voor dat dit zo duur is. Alles moet gedaan worden door gecertificeerde mensen die hier met de grootste zorg mee bezig gaan. Asbest is erg schadelijk voor de gezondheid als de vezels los kunnen komen en dit is geen risico dat genomen moet worden. Een andere reden voor de hoge prijs is dat het asbest vervolgens netjes verpakt moet worden en specialistisch moet worden afgevoerd. Het is niet even een kwestie van het asbest van het dak halen, inladen en achterlaten bij de plaatselijke stortplaats. Ook al is het vervelend dat dit zo veel kost, het is niet verstandig om te proberen geld te besparen. Doe je dit wel, dan zet je de gezondheid van jezelf en de mensen om je heen op het spel.

Vergelijk offertes

Wil je graag in contact komen met een bedrijf dat jouw asbest volgens de regels kan verwijderen? Wij kunnen je helpen de juiste personen te vinden in jouw omgeving die dit voor je kunnen doen. Gebruik hier onze vergelijkingstool en je zal snel alle financiële informatie ontvangen die je nodig hebt bij het inplannen van de klus.